Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

הסדר חוב סיביל – הצעה חדשה

Thursday 17 בMar, 2011

הצעה חדשה מדברת על תשלום של 0.45 אגורות עבור כל אגח של סיביל גרמני בתצורה של חוב חדש שיונפק דרך חברת ארקו!

האגח החדש ישא ריבית שנתית נקובה של 6% (צמוד, חצי שנתי) והפרעון יהיה בארבע תשלומים החל מהשנה הרביעית.

אם נשווה לאגח הקיימת של ארקו (על מנת לנסות להבין את השווי של… להמשך קריאה לחץ כאן


סיביל יורופ וסיביל ג’רמני – מטווה להסדר

Thursday 18 בNov, 2010

הועבר מטווה להסדר שלוקח בחשבון את האגחים של שתי החברות – סיביל יורופ וסיביל גרמני!

כמובן שמדובר במטווה בלבד – כך שעדיין קיים סיכון של אי אישורו, אי מימושו או אי הוצאתו לפועל – אך כל זה אינו משנה – שכן הניירות עצמם עדיין לא סחירים.

לכן מדובר רק בבשורה טובה (במידה מסויימת)… להמשך קריאה לחץ כאן