Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

סינרג’י כבלים – הודעת עדכון

Tuesday 25 בMay, 2010

כיצד תשפיע ההודעה של סינרג’י כבלים על האג”ח של החברה?

היום הוציאה החברה את ההודעה הבאה:

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=540867

אין בהודעה חדש, הדברים ידועים, לכן לא צריכה להיות בכך הפתעה או שינוי בשוק. לעומת זאת חשוב לציין כי הניירות נסחרים ביציבות יחסית בשוק יורד – שזהו סימן מעודד.

לדעתי יש… להמשך קריאה לחץ כאן


השקעה בסינרג’י כבלים אגח ב

Wednesday 14 בApr, 2010

כדאיות ואפשרויות השקעה באגח ב של חברת סינרג’י כבלים

אני אישית פספסתי את הכניסה לנייר זה במחיר של 40 ואז ברח לי…

אני מאמין כי תשלום נוכחי (שהיה צריך להיות מבוצע) וכנראה גם תשלום הבא (שנה הבאה) ישולמו בסופו של דבר (דגש על בסופו של דבר, בשווה ערך – מה שלא מעמיד סיכון… להמשך קריאה לחץ כאן