Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

פדיון מוקדם בעצמון אגח ד

Sunday 26 בDec, 2010

ב- 12/01/11 יפדה בפדיון מוקדם עצמון אגח ד. הפדיון יהיה פדיון מלא תמורת הערך הנקוב +10% ריבית!

המשקיע עתיד לקבל 110 אגורות לנייר, כרגע נסחר ב- 109.8 אגורות לנייר – ולכן הייתי ממליץ למכור את האג”ח כבר כעת במחיר נוכחי, למרות הפער, משתי סיבות עיקריות:

  1. בפדיון יש מס נוסף שמתייחס למחיר ההנפקה (מה

אגח עצמון כחלופה להשקעה סולידית

Sunday 3 בOct, 2010

כעקרון, כחלופה להשקעה סולידית כדוגמת השארת כל תיק ההשקעות באגח ממשלתי – אז כן, אך יש לקחת בחשבון כמה נקודות למחשבה:

כלל הסדרות של החברה נסחרות מעל הפארי, אך גם במידה של פרעון מוקדם מדובר בהפסד קטן או כלל לא קיים – בגלל שהפארי מכיל בתוכו את הריבית הצבורה שתשולם בכל מקרה!

לעומת… להמשך קריאה לחץ כאן