Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

מימושים בפולישק אגח ב

Tuesday 16 בNov, 2010

בימים האחרונים אנו עדים לירידות באגח ב של חברת פולישק – האם יש להם משמעות? והאם להמשיך להחזיק באגח פולישק לאחר גל העליות האחרון?

לאחר עליות במחיר השוק של הנייר בעקבות הנפקתו במסגרת הסדר מול אגח פולישק א אנו עדים למספר ימים של ירידות בנייר – האם גל העליות נגמר והאם זהו הזמן לממש את… להמשך קריאה לחץ כאן


סקירת המהלך באגח פולישק מאז ההסדר

Thursday 21 בOct, 2010

פולישק – המהלך האחרון ופוטנציאל רווח הון להמשך

נשאלתי בנושא הסיכון שבנייר פולישק אג”ח ב’ – אני מניח בגלל דיבורי בזכות הנייר.

השאלה העלתה תהייה שבוודאי יש לרבים – האם זה שהנייר נמצא ברשימת השימור אינו אומר שההשקעה בנייר מסוכנת?

משמעות המצעות אגח פולישק ברשימת השימור

החלת רשימת השימור על האגח… להמשך קריאה לחץ כאן


מעבר מקונצרני לאגח ממשלתי

Sunday 10 בOct, 2010

היות והמרווחים באגח קונצרניות הצטמצמו לאחרונה והתשואות ירדו וזאת בהשוואה לאגח ממשלתי – האם יש טעם לשנות את הרכב התיק ולעבור מהשוק הקונצרני לאגח ממשלתי לדוגמה – 5 שנים צמוד?

נכון שבשוק הקונצרני ה”בטוח” המרווחים הצטמצמו והתשואה נמוכה, אך הדבר נכון גם עבור הממשלתיות, כאשר שניהם עתידים להפגע באותה המידה במקרה של משבר או אפילו בסיטואציה ראלית… להמשך קריאה לחץ כאן


פולישק תשלום ריבית

Monday 20 בSep, 2010

פולישק – תשלום ריבית ועדכון מחיר שוק

התאריך הקובע לתשלום ריבית עבר ומחיר השוק של פולישק אגח ב’ עודכן.

אחוז הריבית משולם על הקרן הצמודה! כלומר המשקיע קיבל את אחוז הריבית על מחיר הפארי בקיזוז הריבית הצבורה. לאחר התשלום מחיר הפארי יורד בריבית הצבורה וכך גם מחיר השוק של האגרת.

המועד הקובע… להמשך קריאה לחץ כאן


רשימת אגחים לפי אחוז תשואה

Monday 13 בSep, 2010

אגחים בטוחים בעלי פוטנציאל רווח בחלוקה לאחוז תשואה

כל מי שעוקב אחרי יודע כי אני מצודד באגחים הנחשבים מסוכנים ע”פ רוב – תוך טענה כי הם בעלי סיכון נמוך בהסתכלות נכונה דרך משקפי אסטרטגיית ההשקעות שלי – כניסה ויציאה תוך מימוש רווח הוני שאינו בהכרח נובע מפדיון.

אך אם מטרת המשקיע להחזיק לפדיון במטרה… להמשך קריאה לחץ כאן