Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

אגח מטיס קפיטל – התחלה של הסדר?

Monday 18 בApr, 2011

בעוד אנו דנים באגח של מטיס קפיטל ובירידות החדות שעברו אליו ממועד הפרעון החלקי שהיה בו – יוצאת הודעה מחברת הבת – פטרו גרופ - על בעיה אפשרית – בעיה שתשפיע חזק יותר על החוב של מטיס כלפי מחזיקי האגח של החברה מאשר ההשפעה על החוב של פטרו כלפי מחזיקי האגח שלה!

הסדר במטיס? תשלום בפטרו?


מטיס קפיטל אגח א – קנייה

Sunday 13 בFeb, 2011

מטיס קפיטל אגח א – מספר נייר 3570025 – רכישה

בהמשך למעקב אחר צמד הניירות מטיס קפיטל ופטרו גרופ.

בעוד כחודש צריך להיות פדיון של 20% מהקרן של מטיס קפיטל אגח א. כרגע לא ידוע על בעיית תשלום לאגח ולמרות שלא חף מסיכונים, לדעתי, בדומה לעבר, בקניית האגח בימים אלו ועד למועד הקובע… להמשך קריאה לחץ כאן


פטרו גרופ אגח א – מעקב

Sunday 7 בNov, 2010

כפי שאמרתי בעבר – הזדמנות הקנייה היתה לפני מועד התשלום ויציאה בסמיכות אליו!

כפי שכתבתי לפני מספר חודשים - מטיס קפיטל אגח א – כדאיות השקעה, הרבה לפני התשלום של פטרו גרופ, אז היה יתרון ברור לכניסה אליו מאשר לאגח של מטיס. שימו… להמשך קריאה לחץ כאן


אגח פטרוגרופ או אגח מטיס

Wednesday 15 בSep, 2010

בימים אלו אני נשאל שוב ושוב לגבי צמד האגחים – פטרוגרופ ומטיס.

בגלל שהפדיון החלקי נמוך (20%) ומחיר השוק כבר די גבוהה, הייתי אומר כי הכניסה עצמה לא ממש תיהיה רווחית, למרות שניתן עוד לעשות 5-10%.

האם יש בכך סיכון, כמובן, אך דווקא לקיחת ההלוואה (או נכון יותר אישורה) מבטיחה את התשלום הקרוב… להמשך קריאה לחץ כאן


רשימת אגחים לפי אחוז תשואה

Monday 13 בSep, 2010

אגחים בטוחים בעלי פוטנציאל רווח בחלוקה לאחוז תשואה

כל מי שעוקב אחרי יודע כי אני מצודד באגחים הנחשבים מסוכנים ע”פ רוב – תוך טענה כי הם בעלי סיכון נמוך בהסתכלות נכונה דרך משקפי אסטרטגיית ההשקעות שלי – כניסה ויציאה תוך מימוש רווח הוני שאינו בהכרח נובע מפדיון.

אך אם מטרת המשקיע להחזיק לפדיון במטרה… להמשך קריאה לחץ כאן