Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

מטיס קפיטל אגח א – כדאיות השקעה

Monday 26 בJul, 2010

מטיס קפיטל אגח א – מס 3570025 – האם יש כדאיות בהשקעה בנייר זה?

נתוני הנייר: תשואה 35.4% צמוד ל 1.95 שנים (מח”מ) - מחיר שוק 68 אגורות.

כהשקעה על סמך נתונים פיננסיים לא צריכה להיות בעיה בתשלומים קרובים לכל הפחות ע”י החברה (כשנתיים) שכן ההון העצמי של החברה חיובי (גם אם נשחק).

מעבר לזה… להמשך קריאה לחץ כאן