Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

פרוטליקס מול ביוסל – ביצועי מניות

Sunday 27 בMar, 2011

פרוטליקס – ביוסל – האם אכן יש פער? האם ביוסל באמת עדיפה על פרוטליקס?

לאחר הכתבות שיצאו היום באתרי הכלכלה השונים בנוגע למניות שתי החברות – ביוסל ופרוטליקס – זינקו המניות של החברות ב- 9% ו-6% בהתאמה. בכתבות מדובר עלפער שנפער בין מחירי השוק ש לשת יהחברות, םער שמייצג (לפני העליות של היום) דיסקאונט של… להמשך קריאה לחץ כאן