Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

פרופיט אגח ג – הסדר חוב

Sunday 5 בDec, 2010

הסדר החוב של פרופיט אגח ג אושר ע”י בית המשפט – מה המשמעות עבור מחזיקי האגח?

תשלום הריבית שולי ביחס לחוב, הפער הנוכחי בין גובה החוב ושווי המנייה שניתן אינו מצדיק המשך החזקה בנייר!

לאור זאת שסביר להניח כי מחיר השוק של המנייה עוד ירד לפני ואחרי החלוקה של המניות – אני אישית… להמשך קריאה לחץ כאן


מטווה הסדר בפרופיט אגח ג

Sunday 31 בOct, 2010

חברת פרופיט הציגה מטווה להסדר עם הנושים של החברה.

פרופיט אגח ג נסחר בתנודות חדות כאשר יש יום אקס ואפילו תאריכי תשלום. הנייר עצמו עם בטוחה של מבנה בחיפה שמכסה למעלה מ 70% מערך החוב פארי – עולה השאלה העם קיים פוטנציאל רווח הוני מהשקעה באגח ג של חברת פרופיט?

הבעיה במטווה להסדר מסוג… להמשך קריאה לחץ כאן