Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

תמיר הון, מספר 1084367 – סיכון או סיכוי?

Monday 25 בJan, 2010

הקבלה ושוני בין חלוקת הדיבידנד במניית תמיר הון לזו של חברת מאינד

 

מניית תמיר הון, מספר נייר – 1084367, דיווחה על קבלת אישור סופי לחלוקת דיבידנד גבוה (ביחס למחיר המנייה). האישור הסופי היה של רשות המיסים והוא התקבלת לאחר אישור בעלי המניות ואישור בית המשפט.

הסיפור מזכיר את התהליך שקרה… להמשך קריאה לחץ כאן