Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

צ’רניאק משפיע על מחיר אגח דוראה ורומז על האגח הבא

Monday 11 בApr, 2011

אגח דוראה זכה להתייחסות על ידי צ’רניאק בטור שלו היום

מעניין לציין כי רק אתמול דיברנו על הניירות בצאט האגח וזה היה סיכום לניירות שדובר אליהם כבר בעבר.

אני אישית הייתי מושקע בנייר והתכוונתי לחזק בכל מקרה, כך שהעליות של היום (למרות שאני מחזיק) לא היו “טובות” – כמובן שחיזקתי.

מעבר לכך, אני רוצה… להמשך קריאה לחץ כאן