Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

הודעה למשתתפי קורס אגח

Wednesday 11 בAug, 2010

למי שהשתתף בקורס אג”ח שהסתיים ב- 25.7:

יצרתי עבורכם כלי נוסף לביצוע חישובים בצורה אוטומטית וסרטון הסבר על השימוש בכלי.

הכלי מאפשרת הזנת לוח הסילוקין ובחינת פוטנציאל הרווח משינוי בתשואת הנייר (כפי שנלמד בכיתה) – כלומר: הרגישות לשינוי התשואה!

בסרטון ההסבר מפורטים חמשת השימושים של הכלי ומוסבר כיצד להשתמש בו.

כלי… להמשך קריאה לחץ כאן


הצגת נושאי קורס אגח

Sunday 13 בJun, 2010

הצטרפת לחדר
(19:55) קולפוט:וכן
(19:55) קולפוט:ולמה?
(19:55) מוטי א:ודיברתי איתו כרגע בטלפון לגבי ילדה מוכשרת בת 6.
(19:56) קולפוט:ווהוא מסכים לקבל אותה?
(19:56) מוטי א:והאבא רוצה שהיא תעבור למסגרת יותר רצינית.
(19:58) אלון פיאדה:ושלום לכולם
(19:58) מוטי א:ומי כתב?
(19:58) lior7085:ואלון בלי אגחים דבר על השוק לאן?
(19:58) rema1:ואלון שלום סוף סוף בא משהו קצת… להמשך קריאה לחץ כאן