Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

קרנות נאמנות כהשקעה

Wednesday 14 בApr, 2010

קרנות נאמנות כחלופת השקעה סולידית? – לא בהכרח!

קרנות נאמנות כחלופה להשקעה ישירה אינם בהכרח נופלים תחת הגדרת השקעה סולידית כפי שרבים נוטים לחשוב.

בתקופה האחרונה ישנם קרנות רבות היורדות למרות עליות בשוק ואף בשווקים הרלוונטיים לאות קרנות, כדוגמה ניתן לקחת את שני הקרנות -בפסגות אירופה ומיטב אנרגיה.

מדובר בקרנות נאמנות ולא


השפעת העלאת ריבית על קרנות נאמנות המתמחות באגח קונצרני

Wednesday 31 בMar, 2010

האם יש השפעה להעלאת הריבית של בנק ישראל על קרנות נאמנות המתמחות באגח קונצרני?

באופן ישיר לא, אך באופן עקיף כן. (וגם בזה יש התנייה, לא חשבת שזה יהיה פשוט כל כך…)

השפעת העלאת ריבית השוק על קרנות נאמנות המתמחות באג”ח קונצרני

העלאת הריבית בפני עצמה אינה משפיע על מחיר הקרן בשום… להמשך קריאה לחץ כאן