Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

תשלום באגח קשת

Wednesday 19 בJan, 2011

השקעה בסיכון נמוך עם פוטנציאל רווח גבוה – אגח קשת א

לפני מספר חודשים כתבתי על השקעה בעלת פוטנציאל רווח גדול.

מדובר היה על נייר שנכנס לאי מסחר וצריך יהיה לשלם בעתיד על פי מסגרת הסכם או חדלות פרעון (פרוק), אך מחיר השוק שלו ייצג (להערכתי) פוטנציאל רווח גדול. פרסמתי את הדברים מספר… להמשך קריאה לחץ כאן


אגח קשת – 1093798 – יום מסחר אחרון

Tuesday 14 בSep, 2010

היום יום המסחר האחרון באגח קשת א, מספר 1093798, לקראת יציאתו לפרעון מוקדם במסגרת של הסדר או פירוק.

כפי שציינתי לפני מספר ימים כאן – אגח קשת – 1093798 - להשקעה באגח זה, לדעתי, יש פוטנציאל רווח הון גדול – למי שמוכן לקחת את הסיכון.… להמשך קריאה לחץ כאן


אגח קשת – 1093798

Friday 10 בSep, 2010

אגח חברת קשת, מספר נייר – 1093798 – הזדמנות השקעה

בעוד מספר ימים יכנס אגח א של חברת קשת להפסקת מסחר. מחיר הנייר גובל ב- 20 אגורות ואין ספק כי במסגרת הסדר ופרעון מוקדם לא ישולם המחיר המלא של החוב, אך…

במחיר נוכחי, לדעתי מדובר בהזדמנות טובה, בסיכון נמוך!

לחברה יש את האמצעים… להמשך קריאה לחץ כאן