Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

רבינטקס – האם מדובר בהזדמנות?

Tuesday 15 בMar, 2011

לאור הפרסום על החוזה החדש של רבינטקס, עולה השאלה האם האג”ח של החברה מהווה הזדמנות אטרקטיבית? לאור המח”מ – השקעה צריכה לקחת בחשבון החזקה לפדיון, האם הסיכון שווה את התשואה (כ 30%)?

הסיכונים קיימים כמו גם הסיכויים.

מדובר בהשקעה לטווח ארוך (לפחות כפי שאני מגדיר אותה ולמרות משך מח”מ סביר לפדיון) ואני לא משקיע בניירות… להמשך קריאה לחץ כאן


אגח רבינטקס לקראת פדיון חלקי

Wednesday 6 בOct, 2010

בדצמבר יש פדיון חלקי באגח חברת רבינטקס – האם יש פוטנציאל לרווח הון?

אומנם אחוז הפדיון נמוך אך פער המחירים אכן נותן פוטנציאל רווח, גם אם רק של כ- 6%.

מבחינה פיננסית, לפחות על פי הדוחות, לא צריכה להיות בעיית תשלומים ומעבר לכך ההון העצמי של החברה גדול, כך שגם במקרה של הסדר… להמשך קריאה לחץ כאן