Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

רוטקס אגח א – 1104116 – סיכום שנה

Tuesday 28 בDec, 2010

בתחילת חודש רביעי, לאחר שהנייר ירד ותיקן חזרה, הפנתי את תשומת הלב (לאחר שנשאלתי על הנייר) לאג”ח א’ של חברת רוטקס (1104116).

מעבר לתשלום – שבוצע ללא בעיה, תשלום הריבית והקרן, מחיר השוק של הנייר עלה במהלך השנה – כצפוי מהחברה על סמך הנתונים כפי שנסקרו בכתבה המקורית כאן - … להמשך קריאה לחץ כאן


רוטקס אגח א מספר נייר 1104116

Thursday 8 בApr, 2010

פוטנציאל הרווח בהשקעה באג”ח א’ של חברת רוטקס, מספר נייר – 1104116

נתחיל ממעט נתונים על הנייר:

  • שער נוכחי- 90 פאדי נטו- 114.69
  • 6 תשלומים החל 14.05.10
  • תשואה נטו 16.69
  • מחזור יומי ממוצע 113000 ש”ח

דעתי האישית לגבי נייר זה היא כי יחס סיכון/סיכוי… להמשך קריאה לחץ כאן