Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

אגח של חברת רילון

Sunday 5 בDec, 2010

האגח של חברת רילון נסחר בתשואה גבוה והיום עוד ירד – כיצד הדבר אפשרי כאשר לחברה הון עצמי של כמעט 50% על המאזן? האם יש כאן כשל שוק?

הירידות האחרונות ניתנות להסבר בעקבות הדוחות האחרונים שהוציא החברה ו”הערת העסק החי” שבהם!

החברה מצהירה שלא יהיה ביכולתה לשלם את ההתחיבויות כלפי מחזיקי האג”ח ולכן מחיר הנייר צונח.… להמשך קריאה לחץ כאן


רילון אגח 2

Wednesday 20 בOct, 2010

רילון אג”ח 2 – אגח להמרה, 3770070

אני מאמין כי במחיר נוכחי ישנו פוטנציאל רווח טוב וסיכון נמוך לטווח ארוך (שנתמך גם בנתונים פיננסיים של החברה), אך בטווח הקצר יכול לחזור לירידות במיוחד אם מגמת השוק תשתנה!

זהו נייר שגם ניתן להחזיק לפדיון חלקי, כך שבטווח של חצי שנה, גם במקרה של ירידות… להמשך קריאה לחץ כאן