Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

שורט על אגח שחר מחמ ארוך

Monday 2 בAug, 2010

למרות עלית הריבית והצפי להמשך עליות הדרגתי בריבית השוק, מחירי אגח מדינה מסוג שחר הבינוניים והארוכים (מח”מ ארוך) , מעל 5 שנים , ממשיכים לעלות - כנגד ההגיון הבריא.

לפיכך האם יהיה זה צעד נכון עבור המשקיע לרכוש תעודת סל בשורט על השחרים הארוכים?

דבר ראשון חשוב להדגיש כי דווקא הצפי המקורי של מרבית האנליסטים והמומחים… להמשך קריאה לחץ כאן


ביצוע שורט על מדדי התל בונד

Sunday 6 בJun, 2010

פוטנציאל הרווח מצפי הירידות ע”י ביצוע שורט על מדדי התל בונד

נתחיל ונומר כי למרות שאני מדבר גבוהה – גבוהה ולמרות שאני מכיר ויודע להשתמש בכלים של שורט, אני לא מבצע את הדבר באופן עקבי והדבר נובע משתי סיבות עקריות:

  1. בהשקעה באג”ח יכולת החישוב וסבירות הידיעה (לפחות עבורי) גבוהה מאוד לכיוון