Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

אגחי זבל – שאלות

Thursday 29 בApr, 2010

לאחרונה פונים אלי בנוגע לפוטנציאל הרווח באגחי זבל שונים…

דבר ראשון סיווג של אגח זבל אינו נקבע לפי מחיר (או אפילו תשואה) , לפחות לדעתי, אלא לפי יכולת תשלום – ולכן בהתייחסות לכותרת אני רק רוצה לומר כי אם נקודת ההנחה שלך היא השקעה באג”ח זבל (כלומר כזה שלא יכול לשלם) – אין טעם… להמשך קריאה לחץ כאן