Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

אגח שרם פודים ד – תשלום קרוב

Monday 3 בMay, 2010

אג”ח שרם פודים ד’, מספר נייר 4220216 – פדיון חלקי קרוב ומשמעות רכישות עצמיות

בסוף החודש הנייר צריך לפדות שליש מהקרן, כמו כן בחודשים האחרונים ישנן רכישות עצמיות (לא גדולות) ומהצד השני גם אישור מבנק לאומי לדחיית פרעון חוב לבנק.

לכן יש הגיון בכך שעל פי הנתונים שניתן לראות בשוק הצפי הוא לתשלום, הבעיה… להמשך קריאה לחץ כאן