Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

שרפ”ד טכנולוגיות אגח ג

Tuesday 12 בOct, 2010

מניתוח קר של הנתונים הפיננסיים של החברה עולה כי - האג”ח נסחר סביב מחיר ראלי ממוצע על מול הנכסים.

כלומר יש אותה סבירות לרווח ולהפסד, פחות או יותר באותו סדר גודל, במקרה של פירוק ומכירת הנכסים ע”פ הנתונים המוצהרים.

הסבירות לתשלום לדעתי נמוכה (והדבר גם הוא מופיע בדוחות ונובע מהנתונים הפיננסיים). אני מתפלא שלא הצלחתי… להמשך קריאה לחץ כאן